نرم افزار حسابداری مالی همراهان نیک پندار 700 views

سیستم حسابداری مالی، نقش بسیار مهمی در ثبت وقایع و رخدادهای مالی سازمان داشته و از طرف دیگر با ارائه انواع گزارش دهی مالی، وضعیت سازمان را مشخص و مدیران را در برنامه ریزی، تصمیم گیری، مدیریت و هدایت درست سازمان کمک می نماید.

برخی از امکانات

 • تعریف حساب ها در ۴ سطح شامل گروه، کل، معین و جزء معین (حساب تفصیل) و مشخص کردن تعداد ارقام آن ها جهت ایجاد کد حساب ها ، همچنین امکان نمایش درختی حساب ها
 • امکان معرفی و نگهداری اسناد و حساب های چند شرکت با بخش های مختلف با تعداد نامحدود به صورت مجزا روی یک نرم افزار
 • امکان تعریف بخش های شرکت و تجمیع اطلاعات مالی آنها
 • امکان مرورحسابها از سطح گروه شرکت تا ردیف سند حسابداری و بالعکس
 • امکان تعریف انواع طبقه بندی حساب شامل ترازنامه ای ، انتظامی ، سود و زیانی و انتساب آنها به گروه حساب
 • امکان انتساب مشخصات شماره مدرک ، تاریخ سررسید ، مقدار ، شماره ارجاع ، ارز ، وضعیت وماهیت حساب به حساب جزء معین
 • امکان تعریف گروه های مراکز تفصیلی (سطوح تفصیلی شناور) و تعریف جایگاه مرکز در حساب جزءمعین و انتساب ماهیت طرف حساب
 • امکان تعریف ۴ سطح مراکز تفصیلی (طرف حساب) شناور به حساب جزء معین
 • امکان تغییر مشخصات حساب های جزء معین گردش دار در فرم جداگانه با کنترل اسناد مالی باوضعیت های تاییدی و دائمی
 • امکان انتساب نرم افزار های نرم افزاری به ماهیت طرف حساب جهت نمایش و استفاده از مرکز تفصیلی در نرم افزار های نرم افزاری مرتبط
 • امکان انتساب محدوده شماره مراکز تفصیلی (طرف حساب) به ماهیت طرف حساب جهت نسبت دادن شماره مسلسل به مراکز تفصیلی
 • امکان تعریف مراکز تفصیلی (طرف حساب) و انتساب گروه ، ماهیت ،اطلاعات تماس ، مشخصات حسابها ، سال مالی فعال و نوع طرف حساب شامل مشتری، نماینده ، شرکت حمل ، فروشنده ،کارپرداز، پرسنل و…. به هر یک از طرف حساب ها
 • امکان تعریف انواع ارز و نرخ انواع ارز به تفکیک روز
 • امکان ثبت سند حسابداری در وضعیت ها موقت ، تایید شده و دائمی
 • امکان محاسبه مبالغ بدهکار و بستانکار ارزی به نسبت حساب های ارزی و ثبت همزمان مبالغ بدهکار و بستانکار ریالی ، ارزی ، نرخ روزانه ارز و نوع ارز در هر ردیف سندحسابداری
 • امکان تعریف و تنظیم ضابطه صدور سند تسعیر ارزبه تفکیک نوع ارز
 • امکان صدور سند تسعیر ارز در هر تاریخ مشخص و به تفکیک حساب ارزی تعیین شده
 • امکان مرتب سازی اسناد حسابداری در همان سریال سند یا انتخاب چند سریال در یک سریال خاص
 • امکان مرتب سازی به لحظه ردیف های یک سند حسابداری در حالت ویرایش سند حسابداری
 • امکان نمایش و ویرایش نقص های اطلاعاتی کاربر در سطوح ردیف سند و سند حسابداری مالی
 • امکان تایید و عدم تایید گروهی و تکی اسناد حسابداری مالی
 • امکان دائمی کردن اسناد تاییدی جهت نوشتن دفاتر روزنامه وکل و انتساب شماره روزنامه براساس روز یا ماه به اسناد دائمی شده
 • امکان تعریف و تنظیم ضابطه جهت بستن حسابهای سود و زیانی یا موقت
 • انجام عملیات بستن حسابهای سود و زیانی یا موقت
 • امکان تعریف و تنظیم ضابطه جهت بستن حسابهای ترازنامه ای یا دائمی
 • انجام ثبت سند اختتامیه برای دوره مالی مورد نظر بصورت نرم افزاری
 • انجام عملیات انتقال مانده حسابهای ترازنامه ای یا دائمی (سند افتتاحیه) به دوره مالی جدید بصورت نرم افزاری
 • کنترل موازنه بودن اسناد و کنترل عدم ثبت سند در صورت عدم موازنه بودن
 • امکان معرفی، اصلاح و حذف دوره های مالی دایمی یا ادواری با تعداد نامحدود و تعیین محدوده زمانی دلخواه
 • امکان گزارش از کلیه اطلاعات حسابداری مالی و انتخاب شرایط گوناگون در فرم کنترل و نمایش گردش حساب ها و امکان نمایش اطلاعات دوره های مالی قبل بدون تغییر دوره مالی ونمایش ردیف سند مورد نظر در فرم سند حسابداری
 • انجام جابجایی بدهکار و بستانکار یک یا چند سند حسابداری و ثبت آن در همان سند حسابداری یا یک سند حسابداری جدید و امکان مرتب سازی آن
 • انجام ادغام اسناد حسابداری به صورت انتخاب موردی یا محدوده ای با یکدیگر و ایجاد آن هادر یک سند حسابداری جدید و امکان مرتب سازی آن
 • امکان دریافت و برگشت کلیه اسناد حسابداری ارسال شده از سایر نرم افزار ها و نمایش به لحظه آنها در یک فرم واحد
 • امکان ادغام اسناد مالی ارسال شده از سایر نرم افزار ها با یکدیگر و نگهداری ارتباطات آنها با هم
 • امکان کپی اسناد حسابداری از بخش های دیگر
 • امکان کپی اسناد حسابداری از دوره های مالی دیگر
 • امکان انتساب عناوین سود یا زیان به حساب های جزء معین ، انجام و ثبت سود یا زیان و چاپ فرم سود یا زیان
 • امکان انتساب عناوین ترازنامه ای به حساب های جزء معین ، انجام و ثبت ترازنامه و چاپ فرم تراز نامه
 • امکان تعریف انواع سند حسابداری جهت دسته بندی و استفاده در گزارشات
 • امکان غیر فعال کردن حساب ها (مثلا برای حساب های راکد)
 • جلوگیری از ثبت سند بعد از ثبت سند اختتامیه در هر سال مالی
 • ارائه تراز آزمایشی دو، چهار یا شش ستونی در هر محدوده زمانی، و برای کلیه حساب ها ( درکلیه سطوح ) و همچنین معین‌های یک حساب کل یا تفصیلی‌های یک حساب معین.
 • معرفی،حذف یا اصلاح حساب‌ها، مراکز تفصیلی و … از طریق فرم سند حسابداری
 • امکان انتساب شماره سند دائمی روزانه یا ماهانه به اسناد حسابدرای
 • امکان مشاهده مانده حساب یا دفتر حساب از درون فرم سند.
 • امکان تعریف و استفاده از شرح های تکراری
 • امکان کنترل تکمیل شدن اطلاعات مربوط به حساب جزء معین به ازای ردیف سند حسابداری و عدم ایجاد ردیف بعدی در صورت تکمیل نشدن اطلاعات ردیف جاری
 • امکان تعریف رده های تایید اسناد حسابداری برای کاربران و انجام تایید یا عدم تایید گروهی
 • امکان کنترل و نمایش گردش حساب تفصیلی ، مراکز تفصیلی ، شماره مدرک ،تاریخ سررسید ازطریق گزارشات در هنگام جدید یا اطلاح سند حسابداری
 • امکان چاپ فرم های مختلف سند حسابداری با امکان انتخاب آن ها
Apply for this job
Share this job

مقایسه و انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری

ما در این سایت لیست نرم افزار های حسابداری موجود در بازار را گردآوری می کنیم تا به بازدید کنندگان خود کمک کنیم تا نرم افزارهای حسابداری را با هم مقایسه کرده و بهترین نرم افزار حسابداری را برای کسب و کار خود انتخاب کنند.

تماس با ما

برای تماس با ما با شماره تلگرام در ارتباط باشید:
09212822359

NEWSLETTER